Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góc nhìn từ cấp ủy cơ sở

Thứ hai - 03/07/2023 23:24
Điều 21, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua quy định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Nhìn nhận từ cở sở thấy rằng, trong những năm qua Cấp ủy cơ sở Đảng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ảnh: Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  dự Lễ kỷ niệm 93 năm, ngày thành lập Đảng tại Đảng bộ Nghi Vạn  
 
 Cấp ủy cơ sở các cấp đã tập trung quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Giúp cho mỗi người hiểu được đường lối, chủ trương của Đảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với công tác quan triệt các chủ trương, đường lối để bảo vệ nền tảng tư tưởng, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng còn tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phán bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách thuận lợi, phù hợp với từng địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã tập trung đề ra và thực hiện các chủ trương, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Căn cứ vào những yêu cầu thực tiễn đặt ra, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng ban hành các nghị quyết, chủ trương, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngoài ra, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  Thông qua hoạt động của Ban Tuyên giáo, cấp ủy tổ chức cơ sở đảng xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và thực tế tại địa phương, đồng thời đề ra các phương án, cách thức tổ chức phù hợp để phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh. Cấp ủy cơ sở còn trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những hình thức khác nhau như viết tin bài, chia sẻ thông tin tích cực, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận diện những thông tin có nội dung xấu độc... Từ đó, tạo hiệu ứng tích cực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân làm theo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.  Nhờ vậy đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ; tuyên dương, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, hiệu quả.
Ảnh: Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023
 
Đánh giá từ thực tiễn tại Đảng ủy xã Nghi Vạn ( Đảng bộ Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ) cho thấy hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cấp ủy cơ sở gặp nhiều khó khăn, thách thức như: kinh tế nông thôn chậm phát triển do đại dịch covid -19, thu nhập người dân còn thấp, chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội chưa đáp ứng nhu cầu người dân, nhận thức của Nhân dân về các thông tin từ các trang mạng xã hội còn hạn chế cùng với đó là chống phá của các thế lực thù địch. Tuy nhiên Đảng ủy xã Nghi Vạn đã xác định rõ nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Do vậy, Đảng ủy đã bàn và xây dựng Nghị quyết, chương trình và nhiều kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng tại cơ sở. Trong đó tập trung cao độ cho công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, chủ động nắm bắt thông tin và định hướng dư luận với nhiều hình thức, như thông qua việc học tập nghị quyết, qua các hội nghị, qua giao ban, hội ý và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Cùng với hoạt động chuyên môn các thành viên của Ban tuyên giáo tích cực xuống cơ sở để triển khai các chủ trương, chính sách cũng như nắm tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đảng ủy cũng đã tập trung khai thác các nền tảng mạng xã hội để viết bài đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuyên chia sẽ các bài viết biểu dương gương người tốt, việc tốt và các bài viết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, hạ bệ hệ thống chính trị của các thế lực thù địch. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho nên tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ổn định. Nhiều năm qua, mặc dù các địa phương dư luận xã hội tác động nhiều đến tư tưởng của nhân dân, nhiều vụ việc khiếu kiện đông người và nhiều vụ vi phạm liên quan đến an ninh trật tự nhưng trên địa bàn xã Nghi Vạn không có điểm nóng, không có các hoạt động kiếu kiện đông người, không tụ tập cản trở các hoạt động của địa phương; bà con nhân dân lương giáo đoàn kết một lòng; các chức sắc, chức việc tôn giáo luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc thực hiện các Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
Ảnh: Đồng chí Lê Viết Tuấn, Bí thư Đảng ủy - Báo cáo viên của Đảng bộ báo cáo tông tin thời sự
 
Thực tế tại Đảng ủy xã Nghi Vạn cho thấy vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cấp ủy cơ sở trong hệ thống chính trị của Đảng. Tuy nhiên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các Đảng ủy cơ sở còn gặp nhiều tồn tại hạn chế, nổi bật là việc triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp một số nơi còn mang tính hình thức; công tác đâu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn nhiều bất cập, nhất là đấu tranh qua các trang mạng xã hội; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên thờ ơ với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.  Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được với nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cơ sở vật chất chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ 4.0; các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, đầu tư các trang thiết bị hiện đại để đăng tải các bài viết kích động sự chống phá Đảng, chống phá Nhà nước tại cơ sở; tình trạng người dân đi xuất khẩu lao động chui tại các nước Châu âu thường xuyên chia sẻ các bài viết của các thế lực thù địch trên các trang mạng cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các Cấp ủy cơ sở.  
Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở, trong thời gian tới, Cấp ủy cơ sở cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
Thứ nhất: Thường xuyên triển khai thực hiện chủ trương của cấp ủy cấp trên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch.
Thứ hai: Lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại cơ sở.
Thứ ba: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu, tạo động lực và sự lan tỏa cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại cơ sở. Cán bộ cơ sở cần phải thường xuyên học tập nâng cao lý luận, trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị để khi tiếp cận với các thông tin chúng ta xác định được đâu là thông tin chính thống, đâu là luận điệu lợi dụng hiệu ứng đám đông để kích động quần chúng nhân dân. Cấp ủy các cấp cũng cần nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin và các ứng dụng liên quan cho cán bộ, đàng viên. Nếu không có 1 lượng kiến thức nhất định về công nghệ thôn tin thì rất khó trong việc đấu tranh, phản biện trên mạng xã hội. Bên cạnh đó phải chịu khó đọc và tích cực tương tác trên mạng xã hội, tìm mọi cách tạo sự thu hút sự tham gia của nhiều người để trang mạng mình quản lý ngày càng lớn mạnh, nâng tầm ảnh hưởng không chỉ 1 nhóm người, 1 xã mà ảnh hưởng tới nhiều địa phương khác.  
Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để nhân rộng, phát triển những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu, đồng thời kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những cá nhân, tổ chức, đoàn thể thực hiện chưa tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ở cơ quan, đơn vị mình.
Thứ năm:  Là phải kết hợp được việc nắm bắt thông tin trên mạng xã hội với việc đi cơ sở nắm bắt tâm tư nguyễn vọng của người dân 1 cách trực tiếp để đảm bảo tính khách quan, trung thực và kịp thời phân tích, chỉ ra căn cứ của các luồng ý kiến dư luận, trên cơ sở đó, đưa ra những dự báo, đề xuất các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội./.
 

Tác giả bài viết: Thái Viết Điệp – PBTTT Đảng ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

map nghi vạn

Thông báo - Lịch làm việc

Dịch vụ công trực tuyến
Công báo nghệ an
Thư điẹn tử
Hỏi đáp
Thông tin người phát ngôn
Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật
Thông tin doanh nghiệp, cơ hội đầu tư
Thông tin các dự án và các hạng mục đầu tư
Quản lý văn bản
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,816
  • Tháng hiện tại84,584
  • Tổng lượt truy cập610,212
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây